tisdag 9 juni 2015Religioner i centrum runt hela klotet
och vilken röra de ställer till med i religionens namn... människorna

Buddhister, kristna, hinduer, muslimer, judar, osv
Alla slåss mot alla och inbördes mot varandra
Alla har sanningen bokat direkt
Alla dömer
Alla ska ha makt över andra
Alla ska tänka på sig själva först
Alla dödar oskyldiga
Alla våldtar, sårar och lemlästar


De gör det i religionens namn ibland
Ibland gör de det bara på order
Då glömmer de att om de nu är troende så finns det order som står över de mänskliga befälens
Ibland tänker de inte ens utan går till sitt tempel, sitt heliga hus på söndag och ut och döda på måndag
Ibland tror de till och med att deras gud/gudar är på deras sida i kriget - eller så låtsas de att de tror det för att det känns bättre

Människor bygger sin egen verklighet
Religionerna är skapade av människor som förmedlade budskap
Given till människor för att de ska ha en väg att följa
ett riktsnöre
De som var profeterna då,
de som ville så väl,
de som såg och de som hörde,
de som gav regler och vägledning,
de ville inte stifta krig eller till och med världskrig.
De ville inte att det skulle våldtas och lemlästas
De ville inte att oskyldiga skulle mördas
De ville inte att deras ord skulle missbrukas och förvrängas för att kunna ge någon eller några människor jordisk makt och rikedom

Ändå har det blivit så och ändå har det varit så under de gångna årtusenden på Jorden
Ändå så är det fortfarande att människorna inte våga känna in själva,
inte våga kritisera,
inte våga putta undan makthavarna i religionens namn,
inte våga se att religionen har förvanskats,
inte våga lita på sitt eget omdöme

Det behövs ingen mellanhand för att få prata med din gud / dina gudar
Det behövs ingen som ger dig en tolkning
Du kan hitta rätt och fel i dig själv
Du kan älska istället för att hata,
ta hand om istället för att härska över
lyssna till istället för att döma
stifta fred istället för osämja och krig

Det är det din religion, precis som alla andras, har försökt att visa människorna
utifrån den kulturen, den tiden, de paradigmen och de förutsättningarna just den religionsstiftaren, under just den tiden och på den platsen hade

Det är dags att ta ansvar för dina handlingar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar