onsdag 4 juli 2012

Släkten...

Detta år är det många som befattar sig med sina anfäder.

Barnen och barnbarnen bär sina förfäders last. För det mesta utan att ens veta att det är så.
Energierna finns kvar. Vi föddes in i ett släktträd och är del av det.

Jordbundna själar* brukar också finnas kvar i släktleden. De går ibland fortfarande och mår dåligt efter sina upplevelser och belastar de närstående som de egentligen bara vill hjälpa eller vara med.

Vi lever och upplever en tid där vi ska hjälpa så många som möjligt att förstå och att släppa det tunga som har varit och läka gamla sår.
Inte bara hos oss som lever nu, utan även hos de som var före oss i släktträdet.
Vi ska ge de sin rättmätiga plats och hjälper de att läka så långt som möjligt så de kan gå vidare på sin väg och släkten kan bli fri från gamla belastningar

Det kan vara värt att tänka genom det egna släktträdet upp till mormorsmors tid och försöker att känna in och ta en stund för varje släkting. Vilka öden finns där?
*Med jordbundna själar menar jag bortgångna människor som inte ha släppt inkarnationen än utan som hänger kvar i någon slags mellanvärld. Dessa själar kan få hjälp att hitta sin väg vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar